Nozoil – Nässpray


Nozoil_Original_SE_A02 Nozoil_Mentol_SE_A02 Nozoil_Eukalyptus_SE_A02

Vi fick uppdraget att förnya en tidigare ganska så spretig förpackning av Nozoil. Nu fick de lite tydligare färger, större logotype och ett bra igenkännande på hyllan.


RELATED PROJECTS